Ferestre/ flux de ŞTIRI

Thursday, 18 November 2010

A apărut antologia ''Declin''

Ceva rămâne…


„Cât de dragi îmi sunteţi voi, scriitori umili, drumeţi fără noroc, stele fără nume în largul cerului...
Voi care vă dormiţi somnul de veci în rafturile neatinse ale anticarilor...
Aşa, în câte un amurg de toamnă, mă gândesc la voi, mi-e dor de voi... În clipe
de aceste mă tulbură seninătatea olimpiacă a artei eterne. Cu o pietate blândă
privesc cărţile voastre şi deschizându-le mi se pare că am trecut pragul unei
bisericuţe de la sate, cu păreţi înguşti, cu fereştile mohorâte.


Sufletul vostru luminează ca o „candelă sfioasă”... În astfel de lăcaşuri sărace şi părăsite se
poate murmura o rugăciune”...
(Fărâmituri – Octavian Goga )*Din „viforul unei tăceri” au luat naştere capodopere nemuritoare. Scriitorul se aşează la masa de scris cu
gândul că nu totul se preface în ţărână. Ceva rămâne... ceva trebuie să rămână
– ceva ca o lumină târzie într-o noapte a
uitării...

„Lumea în întregul ei este o frază în curs de rostire” (Andrei Pleşu)... şi scriitorul are datoria morală de a crea o „punte” de legătură peste istoria omenirii.

Prin această “Antologie de proză” s-a urmărit deschiderea către lumea ideilor, către varietatea scrierilor de
astăzi: o radiografie a tendinţelor din proza actuală. De aceea, au fost
incluse şi texte ce se mulează pe tendinţele experimentaliste de azi, şi proze
cu filon popular, cu tentă SF, religioasă sau analize eseistice îmbrăţişând un
subiect ce priveşte pe toată lumea: erosul oglindit în artă. Cititorul este
liber să îşi aleagă arealul literar în funcţie de gustul artistic,
sensibilitate, orizont de cunoaştere.


Un volum complex, prozatori de marcă cu deosebite calităţi narative, cu valoroase şi promiţătoare disponibilităţi epice şi lirice, (cu referire la cei tineri...), o adevărată încântare şi desfătare spirituală.


Valentina BECART

DECLIN

Scripta manent

Coordonator : Valentina BECARTAntologie de proză


Colecţia
LITERATURĂ CONTEMPORANĂ

Editura ARHIP ART

SIBIU 2010

Colecţia LITERATURĂ CONTEMPORANĂ este coordonată de

Prof. Cristian CaşcavalConsultant literar: Emil ILIESCU

Grafica:Adina Romanescu

Coperta: Valentina Becart

No comments:

Post a Comment