Ferestre/ flux de ŞTIRI

Tuesday, 31 May 2011

"Eu zbor! Veniţi cu mine?", vol. 2, Antologie

Dragii mei,
vă anunţ apariţia unui al doilea volum al proiectului "Eu zbor! Veniţi cu mine?"*. Proiectul continuă cu o antologie de texte, poezie şi proză.
Inspirate din pictura mea sau găsind afinităţi cu aceasta au venit cu mine în zbor  
Dorina Şişu, Ion Vanghele, Suzana Deac, Adrian Grauenfels, Delia Stăniloiu, Emanuel Pope, Eugen Dorcescu, Ion Ionescu-Bucovu, Ioan Mircea Popovici, Slavomir Almăjan, Ion Toma Ionescu, Mariana Bendou, Mihaela Dumitriu şi Tibick Indrikova
Pictură şi texte Maia Martin.Antologia apare azi în două colecţii. Colecţia de artă online Cititor de proză (nr.3) şi în Biblioteca multimedia Maia Martin (nr.4).

Colecţia de artă online Cititor de proză
http://en.calameo.com/read/0003100512a1a1907bf96

Biblioteca multimedia Maia Martin
 http://en.calameo.com/read/000616912422209bc4ef5

În anul 2005 am creat un proiect expoziţional. Partenera mea în acel proiect, Simona Dumitriu mi-a dat ideea de a scrie scurte texte lângă lucrări. În următorul an am continuat această idee şi la proiectul personal Îngerii mei. Câteva din aceste texte le veţi regăsi în acest volum, alături de multe alte texte noi.
În anul 2009, o dată cu Reţeaua artistică, o reţea de socializare pe care o administram, am stabilit un dialog cu  Mihaela Dumitriu, apoi diverse dialoguri cu Gabi Schuster. Poposind la începutul anului 2010 în reţeaua Cititor de proză, am văzut crescând treptat un dialog liric între feluritele arte cu precădere între pictura mea şi literatura semnată de membrii acestui site. Alături de membrii proiectului Cititor de proză şi-au adus contribuţia şi membrii ai grupului google Farfuridis. Iată că în acest an am dorit să fructific toate aceste bucăţi de lumină ce le-am adunat şi multe ce se vor crea încă, prin acest proiect "Eu zbor! Veniţi cu mine?"*.  Primul volum a fost semnat de Violetta Petre, iar continuarea îl constituie antologia de faţă. Antologia cuprinde picturile create în perioada 2003-2008.

Membrii Cititor de Proză, păstorit de Emanuel Pope: Dorina Şişu, Ion Vanghele, Suzana Deac, Adrian Grauenfels, Delia Stăniloiu, Emanuel Pope, Eugen Dorcescu, Ion Ionescu-Bucovu, Slavomir Almăjan, Ion Toma Ionescu, Mariana Bendou, Mihaela Dumitriu 
 
Membrii grupului Farfuridis, păstorit de Adrian Grauenfels: Dorina Şişu, Adrian Grauenfels, Ioan Mircea Popovici, Maia Martin şi Tibick Indrikova. 

În viitor va mai exista o antologie cu texte scrise vizavi de picturile create în anii 2010 şi 2011, antologie la care vă invit să participaţi dacă vă simţiţi inspiraţi.Vă invit să lecturaţi texte diverse şi incitante semnate de cei cincisprezece autori, având convingerea că veţi descoperi noi şi noi lumi dincolo de colorata poartă a pânzei.

A consemnat pentru dumneavoastră,
Maia Martin
29 mai 2011

*Blogul întregului proiect: http://euzborveniticumine.blogspot.com/
Reţeaua Cititor de proză: http://cititordeproza.ning.com/
Colecţia de artă Cititor de proză: http://colectiacititordeproza.weebly.com/art.html
Grupul Farfuridis: http://groups.google.com/group/farfuridis
Biblioteca multimedia Maia Martin: http://martinmaia.blogspot.com/
Portal Cititor de proză: http://www.netvibes.com/cititor-de-proza
Portal Maia Martin: http://www.netvibes.com/martinmaia

No comments:

Post a Comment