Ferestre/ flux de ŞTIRI

Monday, 15 October 2012

LANSARE DE CARTE : '' Instantanee Maramureşene'', autor Gelu Dragoş , a şasea carte din Colecţia print Cititor de ProzăVineri 19 octombrie 2012, ora 14,00, Sala de Conferinţe a Bibliotecii '' Petre Dulfu'', Baia Mare
Organizator: Liga Scriitorilor Români, filiala Maramureş

“Gelu Dragoş a înţeles să se definească pe sine ca om de presă, cu un condei distinct şi personalizat. El are cutezenţa să abordeze transcrierea evenimentului într-un instant subiectiv, uneori pasional, patetic, debordând de dragoste de viaţă şi de oameni.”  
                                                                      Virginia Paraschiv 


     
                                                            Instantanee ale normalităţii

Prin volumul Instantanee Maramureşene( Editura Transilvania, 2012, Colecţia Cititor de Proză)autorul  Gelu Dragoş face public o ofertă inedită. O selecţie de ştiri şi reportaje, opinii emise la cald, în plină desfăşurare de eveniment, se constituie într-o cronică a vieţii maramureşene contemporane. În competiţie cu ştirile de senzaţie icnite de presa fierbinte şi de scandal,  o ştire culturală sau civică, de interes local, nu are nimic spectaculos. La ce bun să scrii despre apariţia unei cărţi pe care, tu, consumator de viaţă şi de timp mereu grăbit în căutarea formulei de rentabilitate, o ignori în numele urgenţei practice cotidiene? La ce bun să treci în revistă truda sisisfică a unor educatori şi profesori, momentele de emoţie şi de bucurie din viaţa unei comunităţi,  într-un peisaj social şi politic deprimant , unde semnalele mediei centrale te îndeamnă să-ţi iei lumea în cap? Gelu Dragoş refuză să se alinieze „tendinţelor” din jurnalismul românesc şi , cu o strădanie neobosită, promovează ştirea şi reportajul cu o fizionomie şi tonalitate senină, cu ataşament de subiect şi de protagoniştii evocaţi.  Condeiul său s-a impus treptat şi sigur în peisajul publicistice maramureşene.  Pe traseul evoluţiei sale de jurnalist, Gelu Dragoş a avut tentaţia firească de a exersa asprimile şi riscurile de pamfletar. Natura sa bonomă , e bine de ştiut că Gelu Dragoş este înainte de orice, domnul Învăţător, l-a ajutat să-şi cenzureze pornirile către ispita jurnalismului provocator de emoţii negative. Condiţia modestă şi vulnerabilă de slujitor la o catedră din sistemul de învăţământ românesc  măcinat de turbulenţe şi privaţiuni , oferă zilnic semnale şi motive de răbufnire publică de obidă şi revoltă. Gelu Dragoş are conştiinţa crizei politice şi sociale, numai că el a înţeles să facă un act de voinţă şi de autocontrol şi să încerce să ofere, în felul său o alternativă de abordare publicistică. Oferta civică şi culturală a Maramureşului este generoasă. Aceasta era în aşteptarea vredniciei răbdătoare a unui cronicar. Gelu Dragoş a înţeles să se definească pe sine însuşi ca om de presă, cu un condei distinct şi personalizat . El are cutezanţa să abordeze transcrierea evenimentul într-un instant subiectiv, uneori pasional, patetic,debordând de dragoste de viaţă şi de oameni. eliberând ştirea din chingile „obiectivităţii” profesate pervers şi ipocrit de atâţia colegi de breaslă. Gelu Dragoş ca profesionist al jurnalismului ştie reţete şi formule cu care să se facă de temut. Numai că el nu şi-a propus  un astfel de obiectiv. Aşa se face că are de înfruntat diverse opinii de cârcotaşi şi de contestatari ai celor obişnuiţi cu presa ca ecou al sindromului de autoritarism  feroce, ca substitut al puterii modelatoare de opinii , de bun gust şi de civism . Suntem asaltaţi mediatic de agresivitate, de cultul urii şi al deriziunii, e ca şi cum nimic din viaţa noastră nu mai are sens şi preţ. Imaginea despre noi înşine,este desfigurată. Gelu Dragoş are tăria să iubească şi să se facă, prin ceea consemnează şi mai ales cum scrie, îndrăgit. Pentru Gelu Dragoş viaţa, în detaliul ei cotidian, are preţ şi e de neînlocuit. Instantanee maramureşene se perindă într-un ritm vioi, alert, iar Gelu Dragoş notează conştiincios segmentele de viaţă ale Cetăţii care ne legitimează dreptul de aspiranţi la normalitate.
                                                                                                               VIRGINIA PARASCHIV''Instantanee Maramureşene'', reprezintă a şasea carte din Colecţia print Cititor de Proză, coordonată de Emanuel Poe. Cartea a aparut recent la Editura TRANSILVANIA. Redactor Mihai Ganea, Tehnoredactor Bogdan Artene, coperta şi grafica colecţieiMaia Martin.

A consemnat: Mihai Ganea

No comments:

Post a Comment